DETTA HÄNDER HOS OSS!

Home WOD friday 20.3

24 Sit-ups
100 m Object Carry (child/ladder/washing detergent jug!)
14 OH Squat (Broomstick/PVC)
Perform 1 round every 3 min.
5 Rounds

BOKA DINNo-Sweat Intro!

Prata med en coach om dina mål och hur du ska nå dem.

TA DET FÖRSTA STEGET FÖR ATT NÅ DE RESULTAT DU VILL HA!

Fyll i nedanstående uppgifter!

Ring oss på 072-5450705
eller maila oss på 
info@crossfitmedis.se.