Den främsta kraften inom ”communityt”

Gemenskapen inom CrossFit är unik

Det verkar som att nästan varje CrossFit-gym jag har besökt fostrar en positiv gemenskap där människor pratar med varandra, hälsar på nya personer och uppmuntrar varandra. I slutändan blir många vänner.

På ett traditionellt gym (inom CrossFit kallar vi dem “Globo gym” från filmen Dodgeball) pratar folk inte med varandra förutom när man står i vägen för någon eller när någon frågar om man är klar med en viss utrustning.

På ett CrossFit-gym är det tvärtom. ”Var kommer du ifrån?” ”Vad jobbar du med?” ”Hur länge har du hållit på med CrossFit?”

Så varför är upplevelsen på ett CrossFit-gym en så annorlunda utifrån ett gemenskapsperspektiv? Och varför är det viktigt?

Varför

Dagens pass är det samma för alla oavsett nivå. Skillnaden är att vi anpassar rörelserna utifrån varje individs förmåga. När du gör samma sak som personen bredvid dig vet du precis hur jobbigt det är för hen. När man kämpar tillsammans skapas ömsesidig respekt. 

Oavsett vem som först är klar med workouten vet man precis vad de andra går igenom och vilken typ av uppmuntran som de behöver för att bli klara. Med coachledda pass är deltagandet och uppmärksamheten högre än på ett Globo gym.

Medlemmar på ett CrossFit-gym kan inte stoppa in hörlurarna och göra sin egen grej. I så fall skulle de missa hela poängen av att ha en coach. När du är “tvingad” att vara fokuserad och deltagande under passet blir du vanligtvis mer uppmärksam på människorna runt omkring dig!

Slutligen – människor som tränar CrossFit har ofta liknande intressen och/eller personligheter. Det är ju trots allt så att CrossFit inte är för alla även om resultaten träningen ger är det. De människor som fortsätter med CrossFit har oftast mer gemensamt än vad många inser.

Communityt

Gemenskapen, det så kallade communityt på svengelska, bidrar med stöd och support! Det ger stöd under en workout, efter passet och genom hela den resa som gör dig mer vältränad. Det finns en självklar koppling mellan intensitet och att bli vältränad. Utan människor som hejar på dig när du avslutar en workout skulle du förmodligen inte anstränga dig lika hårt som du gjorde när du startade.

Din intensitet skulle minska och du skulle inte få ut lika mycket av passet. Efter passet kommer andra medlemmar fram och high five:ar dig. Ni utbyter uppmuntrande ord som förstärker att det ni just gjort var värt det och att morgondagen kommer bli lika givande. 

Och slutligen, när du är en del av en gemenskap tenderar du att stanna där lite längre. Fitness är inte någonting som man får på en månad och som uppehålls genom att man lägger lite tid på det då och då. Det är en livslång resa, bestående av ändrade beteenden för att bli så hälsosam och vältränad som möjligt och vi behöver allt stöd vi kan få.

Jag utmanar alla att komma ihåg följande när ett CrossFit-gym äntras.

  1. Väl inne, säg hej till så många som möjligt. Framför allt till nya personer! Vi har alla varit nya och livrädda i denna miljö. Dela med dig av några dina CrossFit-historier!
  2. Om du är färdig först bör du vara först att heja på alla andra som fortfarande håller på. Klappa, heja, hjälp att räkna ner de sista repetitionerna.
  3. Städa inte undan din utrustning förrän alla är klara! Du kanske inte tänker på det men det är väldigt demotiverande att se det när man själv kämpar på. 
  4. I slutet av passet, ge alla en high five. Även coachen!