Jag kan inte ändra dina åsikter, jag kan hjälpa dig att ändra ditt beteende

Vem du älskar, vilken gud du tillber, vilket parti du röstar på, vilka böcker du gillar, vilken musik du helst lyssnar på eller vad du tycker om mina kläder är saker jag inte kan ändra på. Jag har inget intresse eller kunskap om hur det skulle gå till till. Jag tror inte jag är kapabel att ändra någons åsikt.

Det jag kan är att hjälpa dig ändra ditt beteende.

För att göra det behöver vi komma fram till vart du vill. Riktning. Hur ser saker och ting ut om du lyckas? Beskriv framgångsbilden av dig själv.

När bilden är klar och tydlig kan vi ta det första steget. Vad är lättast att börja med? Vad får dig att känna medvind med minsta möjliga ansträngning?

När du börjar röra dig i rätt riktning kommer jag framför allt att göra två saker. För det första kommer jag visa närmaste milstolpe. Jag kommer att indikera riktningen och hastighet tydligt, engagerat och högljutt. För det andra kommer jag att skjuta raketer och blåsa fanfarer varje gång du tar ett lyckat steg framåt. Vi fyller igen luckorna och firar framgångarna.

Varje god vana (positivt beteende) ger mindre plats åt en dålig vana. Över tid blir summan av goda vanor större. Över tid kommer du att se resultaten eskalera.

Det är inte rimligt att decennier av av en stillasittande livsstil ändras över en natt. Det är inte rimligt att byta ut alla de maträtter som du lärt dig att laga sedan tonåren på en gång. För att räkna till hundra börjar vi med ett.

Vilket åtagande kan du göra idag som ger dig vind i seglen i riktning mot framgång?