CrossFit Medis Kostprogram

CrossFit är det enda ”träningsprogram” där kosten anses vara viktigare än träningen. Kosten är avgörande för hälsa och livskvalitet!

På CrossFit Medis erbjuder vi olika typer av kostprogram för att möta olika människors behov. Vi vägleder dig genom praktisk kostrådgivning för att uppnå dina mål, oavsett om de är baserade på fysisk prestation eller kroppssammansättning.

Kosttjänster

När du ser på CrossFit fitnesspyramid är grunden kost. Kosten styr för hur vi ska lyckas med allt. Att lära sig sin egen kost är en viktig komponent för att uppnå optimala hälso-, vikt- och prestationsmål. Det går inte att kompensera dålig kost med träning. Det är därför vi nu samarbetar med Nicole Marchand Aucoin, dietist och ägare av Healthy Steps Nutrition för att ge dig kosttjänster som har visat sig vara framgångsrika. Nicole har arbetat med över tusen kunder, Games-atleter och CrossFit-boxar över hela världen.

Vårt kostprogram kombinerar beteendemässiga förändringar med målet att skapa goda vanor som kommer att pågå en livstid. Ingen snabbkorrigering. Våra program är väldigt väl utformade för att dig en lätt och vetenskaplig grund gällande nutrition. Vi strävar mot att uppnå bättre kostvanor genom att använda enkla beteendeförändringsstrategier för att skapa positiv förändring utan stress av ”dieter”.

Internet är fyllt med dietplaner, receptplaner och annan information. Det finns många program som berättar vad du inte ska äta, hur du byter ut mat med tillskott, eller en shake, men tänk om vi kunde uppnå detta förtroende genom att lära dig vad du ska äta och bra råvaror med begränsade ingredienser? Se detta som ett program för att bygga livslånga färdigheter ett steg åt gången!

Steg 1 – Strategi

Under din första träff med coachen kommer vi att diskutera dina mål, ge dig grundläggande utbildning i nutrition, mäta din kroppssammansättning samt ta fram en individuell strategi och handlingsplan.

Under återbesök stämmer vi av dina framsteg och justerar eventuellt planen för att försäkra oss om att du får optimal utveckling.

Steg 2 – Att hållas ansvarig

Att hållas ansvarig för sina handlingar är för de flesta den verkligt stora utmaningen. I steg 2 träffar du en kostrådgivare en gång i månaden för att revidera dina mål, mäta och stämma av din utveckling samt justera din plan vid behov. Vi använder oss av kostdagbok, fotografier och skattningar av ditt välmående.

 • Power Hour
  900 kr
  • 60 minuter
  • Genomgång av dina vanor
  • Bestämma mål
  • Nutritionsutbildning
  • Kostplan
  • En veckas kostschema
 • Anpassat kostprogram
  2000 kr
  • 75 minuter
  • Uppföljning efter två veckor
  • 30 minuter uppföljningsmöte
  • Kundhandbok
  • Mätning vid båda tillfällen
  • Genomgång av dina vanor
  • Bestämma mål
  • Nutritionsutbildning
  • Zone
  • Personalisera din kostplan
  • 4 veckors kostschema efter ditt specifika behov
  • Hållas ansvarig och följa upp
 • Anpassat kostprogram deluxe
  4000 kr
  • 75 minuter
  • Uppföljning varje vecka via telefon
  • 2 x 30 minuter uppföljningsmöte
  • Kundhandbok
  • Mätning vid båda tillfällen
  • Genomgång av dina vanor
  • Bestämma mål
  • Nutritionsutbildning
  • Zone
  • Personalisera din kostplan
  • 4 veckors kostschema efter ditt specifika behov
  • Uppföljning av matlogg via mail
  • Hållas ansvarig och följa upp
 • Steg 2: Uppföljningsprogram
  800 kr/mån
  • 30 minuter
  • Uppföljning efter två veckor
  • Ljuspunkter
  • Utmaningar
  • Mätning
  • Målsättning och justering vid behov
  • Handlingsplan