Jens Bäckelin

Ida Halldén

Master Yoda och double unders

CrossFit Medis Open 2017

Christer Karlsson